Tag "bb’s"

Back to homepage
NABV

Hoe presteren verschillende BB’s ten opzichte van elkaar?

Hoe is gewerkt? Deze test is gedaan met één FPS-meter. Op basis van de eerste test is gekozen voor de FPS-meter die de meest constante waarden liet zien. Er is gewerkt met de Xcortech 3500 #4. Die gaf weliswaar een iets hoger gemiddelde dan de overige xcortechs, maar had wel een lage spreiding in de meetgegevens. Omdat bij de eerste test de Ares Amoeba AM-013 constantere FPS-waarden liet zien dan de Tippmann, is besloten die te gebruiken om de BB’s