Hoe presteren verschillende BB’s ten opzichte van elkaar?

Hoe presteren verschillende BB’s ten opzichte van elkaar?

Hoe is gewerkt?

Deze test is gedaan met één FPS-meter. Op basis van de eerste test is gekozen voor de FPS-meter die de meest constante waarden liet zien. Er is gewerkt met de Xcortech 3500 #4. Die gaf weliswaar een iets hoger gemiddelde dan de overige xcortechs, maar had wel een lage spreiding in de meetgegevens. Omdat bij de eerste test de Ares Amoeba AM-013 constantere FPS-waarden liet zien dan de Tippmann, is besloten die te gebruiken om de BB’s te testen. Er zijn telkens 15 BB’s in een midcap magazijn gedaan en 10 BB’s geschoten.

Bij elke geschoten bb is ervoor gezorgd dat de monding van de loop gelijk op dezelfde afstand van de chrono was. De waarden zijn in een spreadsheet (MS Excel) genoteerd. De test is binnen uitgevoerd om de invloed van de wind te minimaliseren. Het was droog en zonnig weer.

Let op: In deze test is niet gekeken naar hoe accuraat BB’s zijn. Er is niet gekeken naar de vlucht. Voor deze test was vooral interessant om te zien of alle BB’s dezelfde mondingssnelheid hadden en hoe constant ze daarbij presteerden.

Wat zijn de uitkomsten?

Dezelfde verschillen die zichtbaar werden bij FPS-meters zijn ook zichtbaar bij verschillende merken BB’s. BB’s van verschillende merken laten verschillende waarden zien.

De standaard deviatie is laag; er waren geen grote uitschieters bij de geschoten BB’s. Uit deze test blijkt dat de bb die gebruikt is voor test 1 de hoogste gemiddelde FPS heeft. Het verschil tussen deze Green Devil Bio en de bb van het merk Pro Hit zit bijna 11 FPS.

Welke conclusies mag je trekken?

Opvallend is dat de meeste BB’s erg constant presteren (lage standaard deviatie). Er zijn grote verschillen tussen verschillende merken BB’s, maar niet tussen BB’s van een bepaald merk. Ze hadden allemaal een vrij lage spreiding. Dat betekent dat allemaal tamelijk constante FPS-waarden lieten zien.

Het merk bb dat gebruikt wordt, heeft grote invloed heeft op de waarden die gemeten worden. Ze is verleidelijk om op basis van deze test te stellen dat Green Devils de snelste BB’s zijn. Toch een voorbehoud daarbij. We hebben iedere keer BB’s uit één zak gebruikt. Om dat met 100{4286af692d85a3b2405bafd6a95f93cf6770e7d6775e455b28bc4ae99300e4a9} zekerheid te kunnen concluderen zouden we deze test nog eens moeten doen met BB’s van andere batches.

Wel kunnen we met zekerheid stellen dat de gemeten snelheid verschilt per zak BB’s. Dat verschil kan oplopen tot >10 FPS.

Let op: Deze gegevens zeggen niets over vlucht, nauwkeurigheid, bereik of kwaliteit van de BB’s.

Bron: https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/overige/testrapport-fps-meters-bb{4286af692d85a3b2405bafd6a95f93cf6770e7d6775e455b28bc4ae99300e4a9}27s-en-netten-2016.pdf?sfvrsn=4

Categories: NABV
Tags: bb's, fps, nabv, test

Write a Comment

Only registered users can comment.