Hoe presteren FPS-meters ten opzichte van elkaar?

Hoe presteren FPS-meters ten opzichte van elkaar?

Hoe is gewerkt?

Met zowel de Tippman als de Honeybadger zijn 10 BB’s van het merk Green Devil Bio geschoten door elke chrono. Die waarden zijn in een spreadsheet (MS Excel) genoteerd. Bij elke geschoten bb is ervoor gezorgd dat de monding van de loop op dezelfde afstand van de chrono was. De test is binnen uitgevoerd om de invloed van de wind te minimaliseren. Het was droog en zonnig weer. De keuze voor Green Devil Bio was willekeurig.

Wat zijn de uitkomsten

De tabel hieronder toont in de linker kolom de gebruikte chrono. Daarna volgen telkens twee kolommen met de gemeten waarden van beide airsoft apparaten. Links de FPS-waarden over een gemiddelde van 10 geschoten BB’s en rechts de standaard deviatie. De standaard deviatie geeft een beeld van de spreiding van de waarden in FPS. Hoe lager dat getal, hoe constanter de gemeten waarden. Hoe hoger dat getal, hoe groter de afwijkingen waren ten opzichte van het gemiddelde.

Tippmann

Als we kijken naar de waarden die de Tippmann laat zien, dan valt op dat de Shooting Chrony een beduidend hogere gemiddelde FPS aangeeft dan de andere meters. Het verschil met andere chrono’s loopt op tot 11 FPS. Tussen de beide types Xcortech zit onderling wel wat verschil, maar de gemiddelden liggen niet ver uiteen. De xcortech 3500 meet de Tippmann op 328,8 en de xcortech 3200 meet die op 328FPS. Ook de standaard deviatie (spreiding) is voor alle meters vergelijkbaar.

Ares Amoeba AM-013

De Honeybadger stond beduidend sneller afgesteld. De Shooting Chrony gaf over 10 BB’s 365,8 FPS als waarde. De Xcortechs 3500 zaten daar iets boven met een gemiddelde waarde van 366,5 FPS. De Xcortechs 3200 gaven echter een gemiddelde waarde van 357,3 FPS. Niet alleen 8 tot 9 FPS lager, maar ook een verschil van ‘spelen’ en ‘niet spelen’. En binnen de Xcortechs 3200’s zit weer een verschil van enkele FPS. Verder valt op dat de spreiding (standaard deviatie) bij twee van de Xcortechs 3200 vrij hoog is. Dat betekent dat er in de meetresultaten een paar grotere afwijkingen (naar beneden) zitten. Die spreiding lag bij de Xcortechs 3500 veel lager; er zat minder afwijking in de gemeten waarden.

Test BB’s, FPS-meters en netten Welke conclusies mag je trekken?

De gemeten waarden bij verschillende FPS-meters schommelen flink. De Xcortech 3500-chrono’s die nieuw uit de doos kwamen, lieten andere waarden zien dan de oudere Xcortech 3200’s. De nieuwe chrono’s waren ook meer constant in de gemeten waarden. Daarvoor zijn meerdere mogelijke redenen. Een (te) snel getrokken conclusie zou zijn dat het nieuwe model chrono nauwkeuriger is, maar evengoed kan dat de oudere (>2 jaar oud) modellen door gebruik wat van hun oorspronkelijke nauwkeurigheid hebben verloren. Als tussen meters van eenzelfde merk al dergelijke verschillen optreden, dan ligt voor de hand dat ook tussen verschillende merken chrono’s vergelijkbare verschillen zichtbaar zullen optreden. De FPS-meter is van invloed op meetresultaten tussen verschillende velden en organisatoren. Dat kan oplopen tot 10 FPS of meer.

Bron: https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/overige/testrapport-fps-meters-bb{4286af692d85a3b2405bafd6a95f93cf6770e7d6775e455b28bc4ae99300e4a9}27s-en-netten-2016.pdf?sfvrsn=4

Categories: NABV

Write a Comment

Only registered users can comment.