Verklaring Copperhead Airsoft (Facts Rule)

Verklaring Copperhead Airsoft (Facts Rule)

Beste mensen,

Het was ons wel wat de afgelopen weken. Wat hebben wij veel over ons heen gekregen, maar wat hebben wij ook een steun van jullie ontvangen. Daarvoor willen we jullie als eerste echt vanuit de grond van onze hart bedanken.

Omdat wij zoveel in de media zijn verschenen, met veel onwaarheden in de berichtgeving, willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onze kant van het verhaal te vertellen. Dit wordt een lange post en is bedoeld voor degene die graag willen weten hoe het echt zit. Voordat we daaraan beginnen willen we echter eerst duidelijk stellen dat wij er nog steeds 100% van uitgaan dat alles doorgaat. Wij hebben namelijk alle juiste papieren, incl. de vergunning, en juridisch gezien zitten er best nog wel wat haken en ogen aan de bezwaren. Kortom, stof je replica maar af. Wij gaan gewoon door!

——————————————————————

Omdat jullie zo ontzettend meeleven en wij zoveel berichten krijgen met vragen over de situatie, hebben wij besloten om nu toch maar met ons verhaal naar buiten te komen. Helaas kloppen de verhalen zoals de media deze schetst namelijk op veel vlakken niet. Wij willen daarom aan de hand van een soort ‘Factcheck’ ons verhaal vertellen. Dit doen wij op basis van de dingen die er door een aantal mensen over ons worden verteld.

Nagenoeg alle dingen die wij hier gaan noemen vallen na te zoeken. We zullen bij sommige punten ook linkjes plaatsen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de waarheid wordt verteld. Het is namelijk helemaal niet erg als mensen airsoft niet zo tof vinden. Het is ook helemaal niet erg als mensen liever niet hebben dat wij in Hooghalen een airsoft veld gaan openen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en daar hebben wij respect voor. Het is echter wel erg als er bewust onwaarheden en onjuiste informatie wordt verspreid. Dit is helaas wel gebeurd. Wij hopen met deze post de nuance te kunnen toepassen die tot nu toe mist.

Algemeen:

1. De handtekeningenactie: Op 16 april 2019 kregen wij van een airsofter uit Hooghalen een foto van een brief. Dit was een brief waarin mensen werden opgeroepen om tegen ons in bezwaar te gaan. Ook werd een handtekeningenactie aangekondigd. Helaas stonden er een hoop onwaarheden in deze brief. Op 17 april 2019 hebben wij daarom een reactie met correcties naar de initiatiefnemers gestuurd.

Wij weten van meerdere airsofters in het dorp dat er op o.a. donderdag 18 april 2019 handtekeningen langs de deuren zijn opgehaald. Daarbij hebben wij van hen vernomen dat onze correcties niet zijn meegenomen in het verhaal waarmee de initiatiefnemers de handtekeningen hebben opgehaald. Op 24 april 2019 kregen wij een reactie van de initiatiefnemers waarin zij aangaven onze informatie voor kennisgeving aan te nemen.

DBVH artikel 29-04-2019: https://www.dvhn.nl/…/Schietbaan-aan-ene-kant-dorp-en-herin…

1. Het artikel geeft aan dat bewoners zich ‘massaal’ keren tegen onze plannen. Dit is onjuist. Hooghalen telt volgens het CBS 1400 inwoners. Er zijn 532 handtekeningen opgehaald. Dat is 38% van de bewoners. Dit houdt dit in dat 62%, en daarmee de meerderheid van de bewoners niet tegen de plannen zijn.

2. In het artikel wordt aangegeven dat Dorpsbelangen bezwaar gaat maken. Dit is niet juist. Dorpsbelangen is akkoord gegaan met onze plannen. Het bezwaartermijn is inmiddels verlopen en Dorpsbelangen heeft geen bezwaar ingediend.

3. In het artikel wordt aangegeven dat de gemeente de intentieverklaring schend door ons plan goed te keuren. Dit is niet juist. De gemeente heeft vroegtijdig aangegeven dat wij eerst in gesprek moesten gaan met Dorpsbelangen. Dit hebben wij gedaan op 3 juli 2018. Zij gaven aan akkoord te zijn met de plannen. Dorpsbelangen behartigd de belangen van het dorp, hierdoor is in feite het dorp akkoord gegaan met deze invulling.

4. In het artikel wordt aangegeven dat de bewoners niet goed op de hoogte zouden zijn geweest van de plannen. Dit is niet juist. Allereerst is onze aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd in de krant en op de website van de gemeente. Dit is wettelijk verplicht. Deze aanvraag kun je hier terugvinden: https://www.middendrenthe.nl/…/Omschrijving%20van%20het%20o…

Daarnaast heeft dorpsbelangen het dorp ook via de dorpskrant op de hoogte gehouden. Deze zijn hier terug te vinden: 
http://www.hooghalen.nu/archief/archief

Ook hebben wij een informatiemiddag georganiseerd op 27 oktober 2018. Een verslag inclusief foto’s is te zien op onze facebookpagina via:
https://www.facebook.com/pg/Copperhead-Airsoft-2222638581352736/posts/?ref=page_internal

5. In het artikel wordt aangegeven dat onze plannen niet sporen met het Herinneringscentrum. Allereerst mag iedereen een mening hebben of het wel of niet ‘spoort’. Wel willen wij benadrukken dat het eerste gesprek in dit proces is geweest met het Herinneringscentrum zelf. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 23 mei 2018. Zij vinden dat wij door moeten kunnen gaan met onze plannen. Zij hebben dan ook geen handtekening willen zetten voor de handtekeningenactie, en hebben ook geen bezwaar ingediend.

6. In het artikel wordt aangegeven dat alle bouwkavels in Hooghalen al zijn verkocht. Vanuit de gemeente weten wij dat er nog kavels te koop staan. Hier een link naar de verkoop van de nieuwe bouwkavels: https://www.middendrenthe.nl/website/!suite05.scherm1070…

7. In het artikel wordt aangegeven dat het dorp er niet financieel beter van wordt. Dit is niet waar. Er zijn meerdere bedrijven die voordeel kunnen hebben van onze komst. Denk daarbij aan de lokale snackbar, supermarkt, benzinepomp en landgoed Het Grote Zand. Deze laatste partij hebben wij gesproken op 17 juli 2018. Zij namen een erg positieve houding aan tegenover onze komst en kijken uit naar een samenwerking. Het argument over de ‘vaste routes’ is ook onjuist. Hoewel spelers inderdaad de meest directe route moeten rijden en niet tussentijds een stop mogen maken, zijn wij natuurlijk gewoon een airsoftterrein. Spelers kunnen dus met gemak hun replica’s tijdelijk bij ons opslaan om gebruik te maken van de faciliteiten in het dorp. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt worden met de snackbar om bestellingen door te geven en deze te laten bezorgen of door ons op te laten halen.

9. In het artikel staat dat ‘Martin Slump, de man achter Copperhead Airsoft’ is uitgenodigd voor een reactie, maar dat deze nog niet binnen is. Allereerst is het Marten in plaats van Martin en is het vrij duidelijk dat wij (Yvonne & Marten) het bedrijf samen opzetten. Daarnaast is er al een reactie verstuurd op 30 april.

DVHN artikel 1 mei 2019:
https://www.dvhn.nl/…/Airsoft-in-Hooghalen-ondanks-actie-va…

1. In het artikel wordt aangegeven dat wij met ‘plastic balletjes’ en ‘wapens’ schieten. Het schieten met plastic ‘BB’s’ is bij de airsoftsport in Nederland verboden. In Nederland mag voor de sport alleen gebruik gemaakt worden van Biologisch Afbreekbare BB’s. 
https://www.nabv.nl/over-airsoft

In de airsoftsport wordt geschoten met airsoftapparaten en geen ‘wapens’. 
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/…/betekenis/wapen…

2. In het artikel wordt aangegeven dat ‘de bevolking’ fel tegen is. In totaal heeft 38% van de bewoners een handtekening tegen onze plannen gezet. Dat is bij lange na niet ‘de bevolking’ te noemen. Er is immers een grote meerderheid van 62% die er niet tegen is.

3. In het artikel wordt aangegeven dat Dorpsbelangen bezwaar maakt tegen de vergunning. Dit is niet juist. Dorpsbelangen is akkoord gegaan met onze plannen. Het bezwaartermijn is inmiddels verlopen en Dorpsbelangen heeft geen bezwaar ingediend.

4. In het artikel wordt aangegeven dat de gemeente de intentieverklaring schend door ons plan goed te keuren. Dit is niet juist. De gemeente heeft vroegtijdig aangegeven dat wij eerst in gesprek moesten gaan met Dorpsbelangen. Dit hebben wij gedaan op 3 juli 2018. Zij gaven aan akkoord te zijn met de plannen. Dorpsbelangen behartigd de belangen van het dorp, hierdoor is in feite het dorp akkoord gegaan met deze invulling.

5. In het artikel wordt aangegeven dat de gemeente zonder medeweten van het dorp de bestemming veranderd heeft in ‘recreatie’. Dit is onjuist. Ook de aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan wordt openbaar gemaakt en gepubliceerd in de krant en op de website van de gemeente.

6. In het artikel wordt aangegeven dat airsofters geen gebruik kunnen maken van gelegenheden in Hooghalen omdat ze een vaste route moeten rijden. Hoewel spelers inderdaad de meest directe route moeten rijden en niet tussentijds een stop mogen maken, zijn wij natuurlijk gewoon een airsoftterrein. Spelers kunnen dus met gemak hun replica’s tijdelijk bij ons opslaan om gebruik te maken van de faciliteiten in het dorp. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt worden met de snackbar om bestellingen door te geven en deze te laten bezorgen.

7. In het artikel wordt aangegeven dat wij overleg hebben gevoerd met ‘verschillende betrokken partijen’ en dat op basis daarvan de plannen zijn aangepast. Dhr. Tijms beweert dat dit ‘nergens op slaat’, en dat wij met een ‘afvaardiging’ van dorpsbelangen contact hebben gehad. Alleen al op basis van de aanvraag omgevingsvergunning en de daadwerkelijk verleende omgevingsvergunning is al te zien dat er veel aanpassingen zijn geweest. Wij hebben inderdaad verschillende wensen verwerkt in het plan voordat de vergunning is afgegeven. Daarnaast noemt dhr. Tijms dat enkele bestuursleden ons hebben geadviseerd een voorlichtingsbijeenkomst te houden voor de gehele bevolking, en dat daar nooit iets van is terechtgekomen. Dit is onjuist. Op 27 oktober 2018 hebben wij een informatiemiddag georganiseerd op het terrein in Hooghalen zelf. Een verslag inclusief foto’s is te zien op onze facebookpagina via:
https://www.facebook.com/pg/Copperhead-Airsoft-2222638581352736/posts/?ref=page_internal

8. Opnieuw de naam verkeerd geschreven en opnieuw de onjuiste bewering dat er maar een persoon achter het bedrijf zit.

Asser Courant artikel 29 april 2019:
https://assercourant.nl/…/hooghalen-keurt-airsoft-plan-mass…

1. In het artikel wordt aangegeven dat de gemeente de gemaakte afspraken niet nakomt door ons plan goed te keuren. Dit is niet juist. De gemeente heeft vroegtijdig aangegeven dat wij eerst in gesprek moesten gaan met Dorpsbelangen. Dit hebben wij gedaan op 3 juli 2018. Zij gaven aan akkoord te zijn met de plannen. Dorpsbelangen behartigd de belangen van het dorp, hierdoor is in feite het dorp akkoord gegaan met deze invulling.

RTV Drenthe artikel en video nieuwsitem 30 april 2019:
https://www.rtvdrenthe.nl/…/Ruim-derde-inwoners-Hooghalen-m…

1. In het artikel wordt aangegeven dat onze sport niet ‘ethisch verantwoord’ is door de ligging ten aanzien van het Herinneringscentrum. Wij willen benadrukken dat het eerste gesprek in dit proces is geweest met het Herinneringscentrum zelf. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 23 mei 2018. Zij vinden dat wij door moeten kunnen gaan met onze plannen. Zij hebben dan ook geen handtekening willen zetten voor de handtekeningenactie, en hebben ook geen bezwaar ingediend.

2. In het filmpje wordt beweerd dat dhr. Tijms van Dorpsbelangen is. Dit is niet juist. Op de website van Hooghalen is te zien wie er in Dorpsbelangen zitten. Hier maakt dhr. Tijms geen deel van uit.http://www.hooghalen.nu/algemeen/algemeen2

Bron: Yvonne en Marten van /https://www.copperheadairsoft.nl/

Categories: Nieuws

Write a Comment

Only registered users can comment.