Airsoft in Hooghalen ondanks actie van omwonenden

Airsoft in Hooghalen ondanks actie van omwonenden

Airsoft in Hooghalen ondanks actie van omwonenden

Midden-Drenthe kan een vergunning voor een recreatieve schietbaan en oefenterrein op het voormalige azc-terrein in Hooghalen niet weigeren.

Het bedrijf Copperhead Airsoft (plastic balletjes schieten met niet van echt te onderscheiden wapens) krijgt van de gemeente een vergunning en kan het terrein voor vijf jaar huren. De bevolking is fel tegen, maar volgens de gemeente kan een vergunning niet worden geweigerd. ,,Het perceel heeft een recreatieve bestemming, waarbinnen sport en recreatieve activiteiten zijn toegestaan’’, laat Midden-Drenthe schriftelijk in een reactie weten.

Gisteren meldde deze krant dat in het dorp ruim 530 handtekeningen tegen het plan zijn verzameld. Burgers en Dorpsbelangen maken bezwaar tegen de vergunning.

Soldaatje spelen

Volgens inwoners van het dorp heeft airsoft geen meerwaarde voor Hooghalen en bovendien vinden ze het niet passen bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Aan de ene kant van het dorp worden de verschrikkingen van de jodenvervolging getoond, terwijl aan de andere kant mensen ‘soldaatje spelen’, compleet met uniformen en op echt gelijkende wapens. Dat strookt niet met elkaar, is de opvatting.

De gemeente wil de komende vijf jaar benutten om de Dorpsvisie te vernieuwen en in overleg met de bevolking een definitieve bestemming voor het terrein te vinden.

Geert Tijms, voorzitter van de projectgroep die de Dorpsvisie opstelde: ,,We hebben een Dorpsvisie, die ook door de wethouder is ondertekend. In samenspraak met het dorp zou er naar een passende invulling worden gekeken en dat is hier duidelijk niet gebeurd.’’

Bestemmingsplan

Volgens Tijms heeft de gemeente op eigen houtje gehandeld en het dorp niet ingelicht. ,,Zonder medeweten en zonder inspraak van het dorp heeft de gemeente de bestemming veranderd in ‘recreatie’. Nu heeft zich een bedrijf gemeld dat recreatieve activiteiten aanbiedt maar niets toevoegt aan het dorp en dan verschuilt de gemeente zich achter die nieuwe bestemming. Wij hebben niet om die wijziging gevraagd.’’

Vanwege de niet van echt te onderscheiden wapens moeten beoefenaars van de airsoftsport via een vaste route naar en van het terrein rijden. Gelegenheid Hooghalen aan te doen voor boodschappen, koffie of een maaltijd is er dus niet.

Ook voert de gemeente aan dat Copperhead Airsoft overleg heeft gevoerd met ‘verschillende betrokken partijen’. Op basis van die gesprekken zijn volgens de gemeente de plannen aangepast en is pas daarna de vergunningaanvraag ingediend.

Bezwaren

Volgens Tijms slaat deze bewering nergens op: ,,Er is contact geweest met een afvaardiging van Dorpsbelangen. Toen hebben enkele bestuursleden het bedrijf geadviseerd een voorlichtingsbijeekomst voor de gehele bevolking te houden. Daar is nooit iets van terechtgekomen’’, aldus Tijms.

Martin Slump uit Appingedam, de man achter Copperhead Airsoft, wil niet reageren. Hij houdt zijn kruit droog tot de behandeling van de bezwaren.

Bron:
https://www.dvhn.nl/drenthe/Airsoft-in-Hooghalen-ondanks-actie-van-omwonenden-24411256.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Categories: Nieuws

Write a Comment

Only registered users can comment.