Hooghalen keurt Airsoft plan massaal af

Hooghalen keurt Airsoft plan massaal af

Hooghalen keurt Airsoft plan massaal af

Hooghalen – Door de gemeente Midden-Drenthe is onlangs een vergunning afgegeven voor nieuwe activiteiten op het voormalige AZC-terrein aan de Asserweg bij het dorp Hooghalen.

Op 15 maart gaf de gemeente Midden-Drenthe een vergunning af voor de komst van het bedrijf Copperhead Airsoft uit Appingedam naar het voormalig AZC-terrein. Dat bedrijf gaat wekelijks Airsoft trainingen en regelmatig wedstrijden houden. Daarvoor worden op het terrein een oefendorp en schietbaan opgezet. Bewoners zijn erg verontrust over deze ontwikkeling en verzamelden binnen een week 532 handtekeningen, die het bezwaar tegen deze vergunning ondersteunen.

Voor airsoft wordt er gebruik gemaakt van airsoftapparaten. De buitenkant van die apparaten lijkt op een vuurwapen, maar er kunnen alleen balletjes van 6 mm mee afgeschoten worden. Deze balletjes worden ook wel BB’s (“bie-bie”) of pellets genoemd. In Nederland is de sport sinds 15 januari 2013 toegestaan. Dat maakte airsoft in Nederland legaal, maar er zijn wel regels aan verbonden.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 8 april 2019 is het onderwerp door bewoners op de agenda gezet. Dorpsbewoners blijken slecht op de hoogte van het initiatief en de aard van de activiteiten roept veel negatieve reacties op.

Weerstand

Vorige week is onder de bewoners spontaan een handtekeningenactie opgestart, hetgeen resulteerde in een lijst met 532 handtekeningen van dorpsbewoners die deze vergunning massaal afkeuren.

In 2007 is in samenwerking met de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, een Dorpsvisie voor Hooghalen opgesteld. Na het opstellen van de Dorpsvisie zijn formele afspraken gemaakt met het dorp over de invulling van het voormalig AZC-terrein. Deze zijn vastgelegd in een intentieverklaring, waarbij de gemeente Midden-Drenthe ook één van de partners was.

De ondergetekenden verklaren te streven naar een goede invulling van het voormalige AZC-terrein, bij concrete invulling te komen tot een inhoudelijke samenwerking en uitvoering en te willen zoeken naar een vorm van samenwerking waardoor een meerwaarde voor het dorp ontstaat.

Gemeente komt afspraken niet na

Met het verlenen van de vergunning aan een initiatiefnemer buiten het dorp, buiten de regio en zelfs buiten de provincie, komt de gemeente de gemaakte afspraken niet na. Voor de invulling van het voormalig AZC-terrein, ook al is het tijdelijk, is volgens de Dorpsvisie draagvlak nodig van het dorp Hooghalen.

Bij het huis-aan-huis ophalen van de handtekeningen waren er veel bewoners die ook grote bezwaren hadden tegen de invulling waar de gemeente nu voor kiest. Een 14-tal onderliggende bezwaren zijn daarom naast het hoofdbezwaar ingediend bij het college.

Bron:
https://assercourant.nl/artikel/1012995/hooghalen-keurt-airsoft-plan-massaal-af.html

Categories: Nieuws

Write a Comment

Only registered users can comment.